NPM: 29110208
Nama: AAB ABRORY
Kelas: 6KB05
Email: aab [ @ ] student.gunadarma.ac.id

Tulisan

NoJudul TulisanTahunURL


Tugas

NoJudulTahunURL
1Aspek - Aspek Positive Dan Negative Pelapisan Sosial2011http://a2b-abrory.blogspot.com/2011/01/aspek-aspek-positive-dan-negative.html
2Hubungan Timbal Balik Antara Desa Dan Kota2011http://a2b-abrory.blogspot.com/2011/01/hubungan-timbal-balik-antara-desa-dan.html
3Pertentangan - Pertentangan Sosial Dan Integrasi Masyarakat2011http://a2b-abrory.blogspot.com/2011/01/pertentangan-pertentangan-sosial-dan.html
4Tipe - Tipe Kepribadian2011http://a2b-abrory.blogspot.com/2011/02/tipe-tipe-kepribadian_12.html
5Sikap Dan Tindakan Untuk Melestarikan Kebudayaan2011http://a2b-abrory.blogspot.com/2011/02/sikap-dan-tindakan-untuk-melestarikan.html
6Manusia Dan Cinta Kasih2011http://a2b-abrory.blogspot.com/2011/04/manusia-dan-cinta-kasih.html
7Manusia Dan Keindahan2011http://a2b-abrory.blogspot.com/2011/04/manusia-dan-keindahan.html
8Manusia Dan Penderitaan2011http://a2b-abrory.blogspot.com/2011/04/manusia-dan-penderitaan.html
9Manusia Dan Keadilan2011http://a2b-abrory.blogspot.com/2011/04/manusia-dan-keadilan.html